1. Uvod

Dobrodošli na stave123.com. Z uporabo te spletne strani se strinjate s temi splošnimi pogoji poslovanja (v nadaljevanju “Pogoji”). Prosimo, da jih skrbno preberete.

2. Upravičenost

Uporaba te spletne strani je dovoljena le polnoletnim osebam, ki so po zakonodaji države prebivališča upravičene do sodelovanja v stavah.

3. Registracija

Za sodelovanje v stavah je potrebna registracija uporabniškega računa. Uporabnik se zavezuje, da bo zagotovil točne in popolne podatke. Uporabniški račun je osebne narave in ni prenosljiv.

4. Zaupnost

Uporabnik je odgovoren za varovanje svojih prijavnih podatkov. stave123.com ne prevzema odgovornosti za zlorabo računa, ki je posledica nepazljivega ravnanja uporabnika.

5. Stavne storitve

Stave123.com ponuja različne vrste stav. Pogoji za vsako vrsto stave so določeni posebej in so na voljo na spletni strani.

6. Plačila in izplačila

Vse finančne transakcije se izvajajo v skladu s predpisanimi postopki. Uporabnik se strinja, da bo zagotavljal zakonite in točne podatke za plačila in izplačila.

7. Odpovedi in spremembe

Stave123.com si pridržuje pravico do spremembe ali odpovedi storitev brez predhodnega obvestila. Uporabniki bodo o pomembnih spremembah obveščeni preko spletne strani.

8. Omejitev odgovornosti

Stave123.com ne odgovarja za morebitne izgube ali škodo, ki bi nastala zaradi uporabe te spletne strani ali stavnih storitev. Vse stave so na lastno odgovornost uporabnika.

9. Pritožbe in reševanje sporov

Uporabniki lahko pritožbe glede storitev vložijo preko kontaktnega obrazca na spletni strani. Sporazumi se rešujejo po mirni poti, v nasprotnem primeru je pristojno sodišče po sedežu stave123.com.

10. Spremembe Pogojev

Stave123.com si pridržuje pravico do spremembe teh Pogojev kadarkoli. Uporabniki bodo o spremembah obveščeni preko spletne strani.

11. Veljavnost

Ti Pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletni strani.

Kontakt

Za vsa vprašanja glede teh Pogojev ali drugih storitev nas lahko kontaktirate preko kontaktnega obrazca.